De Ronnies

De Ronnies een Nederlandstalige band, zes koppen, zes individuen die onmiskenbaar één geheel vormen.

“Wij spelen alsof niemand luistert.”Contact: ronnies.de@gmail.com